Vergaderingen

Vanaf 1 september 2015 vergadert de gemeenteraad een keer per vier weken. Veertien dagen voorafgaande aan de gemeenteraadsvergadering vindt er een commissievergadering plaats.
De raad kent slechts één commissie.

Alle vergaderingen zijn live te volgen door op de betreffende komende vergadering te klikken.
Ook komt u via Laatste vergaderingen op de archiefopnamen van de laatstgehouden vergadering.
.
Daar weer onder vindt u de archieven van de vergaderingen, compleet met agenda's en raadsvoorstellen.

Wijze behandeling begroting 2022 
De wijze van behandeling van de begroting is dit jaar anders dan tot nu toe.
Er stond een commissievergadering gepland op 26 oktober a.s. Deze komt te vervallen. Reden hiervoor is dat er is gekozen voor behandeling in twee raadsvergaderingen, n.l. op donderdag 4 november a.s. om 18.30 uur en op dinsdag 9 november a.s. om 18.00 uur. 

Bestuursorganen

Gezamenlijke vergadering van de gemeenteraden van Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen

 
Gearchiveerde bestuursorganen