VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 07-12-2021 22:00 uur


Raadzaal
0
0
1
2
37
1
0
5
6
5
7
4
5
0
22
5
4
6
4
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage