VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 07-12-2021 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
2
37
1
0
4
5
4
5
3
4
0
21
4
3
5
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage