VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 08-12-2020 19:30:00 uur


Raadzaal
0
0
1
1
10
0
1
3
4
4
2
9
1
0
0
1
3
2
6
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage