VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 29-01-2019 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
1
40
0
4
2
3
3
3
0
0
7
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage