VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 21-05-2019 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
1
1
11
0
4
5
2
3
0
2
7
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage