VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 18-12-2018 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
1
17
0
2
2
3
2
4
3
2
0
0
7
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage