Zeno Roos

Zeno Roos

Foto van Zeno Roos

Contact informatie

E-mailadres:
zroos@raadcoevorden.nl

Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Vanaf 1970 werkzaam in Drenthe.

Gestart bij de Gemeente Odoorn (die een samenwerkingsverband had met de gemeente Sleen m.b.t. de Sociale Werkvoorziening) als buitendienstambtenaar bij de Sociale Dienst, daarna als jeugdmaatschappelijk werker bij de Stichting Jeugd en Gezin te Assen en werkzaam in de gemeenten Odoorn, Emmen, Schoonebeek, Coevorden, Dalen, Oosterhesselen, Zweeloo en Sleen.

Vanaf 1976 tot 2011 gewerkt als maatschappelijk werker 'langs de N 376': van Achterste Erm tot en met De Kiel bij het Algemeen Maatschappelijk Werk. En vanaf 2011: Pensioen!

Actief bij de vakbond Abvakabo/FNV. In diverse gemeentelijke commissies gezeten, fusieoverlegorgaan SKE Emmen (later Sedna genoemd), Infoteams FNV en vanaf 1994 vrijwilliger Voorlichter Beroepsonderwijs bij diverse ROC's en Hogescholen in het Noorden.

Sinds 2010 doe ik vrijwilligerswerk bij Staatsbosbeheer Sleenerzand (wekelijks een dag onderhoud van 65 ha met 6 anderen (behalve in het broedseizoen!), ben gids van Het Ommetje De Kiel (met 4 anderen) dat georganiseerd wordt door Dorpsbelangen De Kiel, ben medewerker van de schoonmaakploeg van het Dorpshuis De Kiel en betrokken bij het kinderwerk in De Kiel. Op 18 juni zijn er in De Kiel "Bijkeuken-tafelgesprekken" van start gegaan, waar ik ook aan deelneem, om te komen tot een Dorps-missie/visie.

Ik ben ook bijna 25 jaar Sinterklaas geweest bij de Peuterspeelzaal Aalden/Zweeloo, maar door gemeentelijk beleid is zowel de Peuterspeelzaal als Sinterklaas vanaf eind 2013 ter ziele (het wachten is op de heilig verklaring).

Als "generalist"-volksvertegenwoordiger heb ik een brede interesse met extra aandacht voor Kunst, Cultuur, Milieu en Natuur (water & groen).

Helaas heb ik per 2 september 2014 mijn ontslag als lid van de Gemeenteraad moeten indienen: de wijze van vergaderen gaf aanleiding tot een fikse verhoging van mijn bloeddruk (die verdween toen het reces was aangebroken). Met name de vergaderingen van de Politieke Kamers breekt mij op. Ik vind dat zo'n gekunstel, zo onnatuurlijk, zo gefragmenteerd denken...........dat geeft mij een heel onprettig gevoel. En de evaluatie van de Politieke Markt Coevorden (waar de Politieke Kamers onderdeel van zijn) zou in juli 2014 gehouden moeten worden, maar dat is niet gehaald en een ander moment is nog (lang) niet gepland. Vandaar mijn ontslag. Derk ten Berge uit Zweeloo wordt mijn opvolger.