Seniorenconvent

De fractievoorzitters (*) van de zeven in de raad vertegenwoordigde partijen vormen samen het Seniorenconvent. De burgemeester is adviseur en de griffier ondersteunt dit orgaan.

De taken van het Seniorenconvent zjin:

  • het doen van voorstellen over diverse werkzaamheden van de raad;
  • het behartigen van het werkgeverschap van de gemeenteraad; 
  • het bespreken van spoedeisende- en afstemmingszaken met het college; 
  • het bespreken van de budgetten van de raad.

(*) F. Booij (BBC2014)
     S. Katerberg (CDA)
     M. Fissering (VVD)
     J. Slomp (PvdA)
     I. Driehuis (PAC)
     H. Bouwers (PPC)
     L. Hoedemaker (D66)