Ingekomen stukken

Ingekomen stukken

Als u een brief schrijft aan de raad, wordt deze vermeld op de lijst van ingekomen stukken voor de eerstvolgende commissievergadering.

Let wel: de raad beslist alleen over de afdoening van de brief! Er wordt dus niet inhoudelijk op gereageerd.

De raad van Coevorden kent twee categorieën ingekomen stukken, te weten:
* voor kennisgeving aan te nemen
* ter afdoening in handen van het college te stellen

Bij deze laatste categorie kan de raad aandachtspunten aan het college meegeven.