Bestuurlijke organisatie

Het gemeentebestuur bestaat uit de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester.

Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert dat, na besluitvorming door de gemeenteraad, uit.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad stelt belangrijke beleidskaders vast en controleert de uitvoering ervan door het college.

De burgemeester heeft eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden op de terreinen van openbare orde en veiligheid.