Bestuurlijke organisatie

Het gemeentebestuur bestaat uit de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester.
.
Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert dat, na besluitvorming door de gemeenteraad, uit.
.
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad stelt belangrijke beleidskaders vast en controleert de uitvoering ervan door het college.
.
De burgemeester heeft eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden op de terreinen van openbare orde en veiligheid.