Auditcommittee

Het auditcommittee is het gezamenlijk overleg tussen de gemeenteraad en de gemeentelijke accountant. Daarnaast zijn de portefeuillehouder financiën, de ambtelijke organisatie en de rekenkamercommissie bij het overleg aanwezig. Het committee bereidt de behandeling voor van de jaarrekening van de gemeente in de raad. Tevens vindt er afstemming plaats over de verschillende onderzoeken die (gaan) lopen naar het reilen en zeilen van de gemeente.