Verordeningen

De gemeenteraad heeft regelingen vastgesteld waaraan we ons, als inwoners van de gemeente, horen te houden. Deze regels worden ook wel verordeningen genoemd. De verordeningen worden vastgesteld binnen de grenzen van de Gemeentewet en andere wetten. Verordeningen moeten voldoen aan kwaliteitseisen. Deze staan beschreven in de concernrichtlijnen.

Een voorbeeld van zo'n regeling is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze bevat gebods- en verbodsbepalingen, over bijvoorbeeld de openbare orde (verkeer, evenementen, geluidhinder etc.), milieu en natuurschoon.
Gemeentelijke verordeningen zijn openbaar. Iedereen die dat wil, mag ze bekijken. Wilt u weten of u iets mag of niet mag of hoeveel u ergens voor moet betalen bij de gemeente? U vindt in de verordeningen op veel van deze vragen antwoord.

De verordeningen zijn opgedeeld in hoofdstukken:
1: Algemeen bestuur en organisatie
2: Openbare orde en veiligheid
3: Sociale voorzieningen en werkgelegenheid
4: Welzijn, Onderwijs en Cultuur
5: Ruimtelijke ordening en milieu
6: Belastingen

U kunt ook op alfabetische volgorde in de verordeningen zoeken. 

Voor landelijke geldende regelgeving, kunt u kijken op de website wetten.overheid.nl/