Samenstelling rekenkamercommissie

In de Rekenkamercommissie hebben onafhankelijke (externe) leden en (interne) raadsleden zitting.

Dit is het zogenaamde gemengde model. Drie van de vijf leden zijn extern, van buiten de gemeenteraad benoemd. De twee andere leden zijn vanuit de raad aangewezen.
.
De leden zijn van de Rekenkamercommissie zijn:
..
extern lid en voorzitter: Roel de Boer

Roel-de-Boer-aangepast

 ..

extern lid: Jeroen Kos

foto-Jeroen-Kos-okt-2019

.

extern lid: Mark Rouw

foto-mark-rouw-aagepast

.

Derk ten Berge

BBC-Derk-ten-Berge

 .

Henk Bouwers

COE-0148-1

.
De Rekenkamercommissie wordt ambtelijk ondersteund door:

.
Johan Kok, secretaris

Griffie-Johan-Kok-1

  

.
Hoofd- en nevenfuncties leden rekenkamercommissie

R. de Boer (extern lid, voorzitter)
Nevenfunctie:
.     - partner in LABORE, onderzoek en advies, voorzitter van inkoopplatform
        Stedendriehoek
.
J. Kos (extern lid)
Nevenfunctie:
.     - Eigenaar Be-gain talentontwikkeling o.a. werkzaamheden voor de bestuursacademie en de Provincie Overijssel
.     - Business Controller Sociaal Domein gemeente Kampen (bezoldigd)
.     - Penningmeester Broodfonds Convive Groningen (onbezoldigd)
       
 
H. Bouwers (intern lid)
D. ten Berge (intern lid)