Samenstelling rekenkamercommissie

In de Rekenkamercommissie hebben onafhankelijke (externe) leden en (interne) raadsleden zitting.

Dit is het zogenaamde gemengde model. Drie van de vijf leden zijn extern, van buiten de gemeenteraad benoemd. De twee andere leden zijn vanuit de raad aangewezen.

De leden zijn van de Rekenkamercommissie zijn:

Extern lid en voorzitter: Roel de Boer

Roel-de-Boer-aangepast

Extern lid: Wilfried Gerner

wilfried-sep-2020-002

Extern lid: Mark Rouw

foto-mark-rouw-aagepast

Ferry Booij 

BBC-Ferry-Booij-Rkc

Henk Bouwers

COE-0148-1


De Rekenkamercommissie wordt ambtelijk ondersteund door:


Johan Kok, secretaris

Griffie-Johan-Kok-1

  Hoofd- en nevenfuncties leden rekenkamercommissie

R. de Boer (extern lid, voorzitter)
Nevenfunctie:
    - partner in LABORE, onderzoek en advies
W. Gerner (extern lid)
Nevenfunctie:
- concerncontroller gemeente Steenwijkerland
- eigenaar Gerner Advies, (rekenkamer)onderzoek en advies
     
M. Rouw (extern lid)
- Eigenaar MR Advies en Interim Management
- Interim procesmanager Jeugd in opdraht van gemeente Nunspeet
- Interim procesmanager Jeug in opdracht van RSJ  IJsselland
       
 
H. Bouwers (intern lid)
D. ten Berge (intern lid)