Samenstelling rekenkamercommissie

In de Rekenkamercommissie hebben onafhankelijke (externe) leden en (interne) raadsleden zitting.

Dit is het zogenaamde gemengde model. Drie van de vijf leden zijn extern, van buiten de gemeenteraad benoemd. De twee andere leden zijn vanuit de raad aangewezen.

De leden zijn van de Rekenkamercommissie zijn:

Extern lid en voorzitter: Roel de Boer

Roel-de-Boer-aangepast

Extern lid: Jeroen Kos

foto-Jeroen-Kos-okt-2019

Extern lid: Mark Rouw

foto-mark-rouw-aagepast

Derk ten Berge

BBC-Derk-ten-Berge

Henk Bouwers

COE-0148-1


De Rekenkamercommissie wordt ambtelijk ondersteund door:


Johan Kok, secretaris

Griffie-Johan-Kok-1

  Hoofd- en nevenfuncties leden rekenkamercommissie

R. de Boer (extern lid, voorzitter)
Nevenfunctie:
    - partner in LABORE, onderzoek en advies
J. Kos (extern lid)
Nevenfunctie:
     - Eigenaar Be-gain talentontwikkeling o.a. werkzaamheden voor de bestuursacademie en de Provincie Overijssel
     - Business Controller Sociaal Domein gemeente Kampen (bezoldigd)
     - Penningmeester Broodfonds Convive Groningen (onbezoldigd)
       
 
H. Bouwers (intern lid)
D. ten Berge (intern lid)