Rekenkamercommissie

Wat doet de gemeente Coevorden goed, en wat kan beter? Hoe zou dat beter kunnen? En hoe kan de gemeenteraad daarvoor zorgen? Dat zijn de belangrijkste vragen voor de Rekenkamercommissie van de gemeente Coevorden.

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan, dat voor de gemeenteraad onderzoek doet naar het gemeentelijk beleid. Zij bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden.

Doelstelling en organisatie van de Rekenkamercommissie

De Coevorder rekenkamer bestaat sinds 2006. De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid. Omdat de rekenkamer onafhankelijk van de raad en het college is, kan het zelf de agenda bepalen en is vrij om haar oordeel te geven.


Onderzoek

Het belangrijkste instrument voor de rekenkamer is onderzoek. Er wordt zelfstandig en onafhankelijk een onderzoeksprogramma vastgesteld. Het programma voor het volgende jaar wordt elk najaar aan de gemeenteraad gegeven. Met het onderzoek wordt gekeken naar hoe zaken zijn verlopen, hoe keuzes tot stand zijn gekomen en welke lessen voor de toekomst hieruit kunnen worden geleerd. De onderzoeksrapporten met conclusies en aanbevelingen worden door de rekenkamer vastgesteld en aan de raad aangeboden. De rapporten zijn door iedereen te bekijken. Overigens kan iedereen een voorstel voor onderzoek indienen bij de rekenkamer: inwoners van de gemeente, bedrijven en organisaties.

Samenstelling rekenkamer

Coevorden heeft een gemengde Rekenkamercommissie en bestaat uit vijf leden. Drie (externe) leden zijn van buiten de gemeenteraad benoemd en twee (interne) leden zijn vanuit de raad aangewezen.

Werkwijze rekenkamer

De Rekenkamercommissie Coevorden heeft haar missie en werkwijze vastgelegd in een aantal documenten: het Reglement van orde, de Werkwijze en de Plaatsbepaling en Missie. Meer informatie over taken, bevoegdheden en werkwijze kunt u vinden in de verordening.

Lopend onderzoek

Brief raad onderzoeksopzet DTZ
Onderzoeksopzet DTZ

Meer weten?

Als u meer wilt weten over de rekenkamer kunt u contact opnemen met de secretaris, Johan Kok, e-mailadres: rekenkamer@coevorden.nl. Tel. 14 0524