Rapporten 2012

"Het Dagblad van het Noorden heeft vastgesteld dat de Rekenkamercommissie Coevorden de productiefste rekenkamercommissie van heel Drenthe is en dat zij bovendien met deze rapporten erin slaagt om steeds opnieuw in het nieuws te komen (DvhN 18-2-2012, p.34). Vergeleken met de Groningse rekenkamercommissies publiceert alleen die van de Stad Groningen even veel rapporten als Coevorden. Afgezet tegen het Coevorder budget, dat vergelijkbaar is met de andere Drentse rekenkamercommissies, werkt de rekenkamercommissie Coevorden dan ook efficiënt."

 .

De Rekenkamercommissie heeft haar doelstellingen voor 2012 vastgelegd in het Jaarplan 2012, dat u kunt vinden met deze link

Jaarplan 2012 (Deze link opent in een nieuw venster)

.

In 2012 zijn verschenen:

.

Lokale inkoop

persbericht lokale inkoop

rapport lokale inkoop dig.bijlage

rapport lokale inkoop

aanbiedbrief raad

.

Biovergister Alte Picardiekanaal

startbrief biovergister

aanbiedbrief raad 12-881979

persbericht biovergister

rapport biovergister