Rapporten 2011

In 2011 zijn verschenen:

rapporten:
.
Over het onderzoek naar de grafrechten zijn het volgende persbericht en rapport uitgebracht;
Persbericht grafrechten
Rapport grafrechten
.
Coevorden helpt bijstandsontvangers succesvol aan werk
 
De gemeente Coevorden doet veel moeite om mensen die bijstand ontvangen, weer aan het werk te krijgen. De gemeente voert steeds 15 à 20 projecten uit om mensen uit de bijstand op de arbeidsmarkt te laten re-integreren. Ongeveer 90% van de bijstandsgerechtigden is actief in een re-integratietraject. Daardoor voert de gemeente Coevorden het re-integratiebeleid effectief en efficiënt uit. Dat concludeert de Rekenkamercommissie Coevorden in haar rapport over het gemeentelijke re-integratiebeleid. Zij heeft het eerste exemplaar van dit onderzoeksrapport op 11 oktober overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Bert Bouwmeester.
- de aanbiedbrief re-integratie
- het persbericht re-integratie
- het rapport re-integratie

.

Bezwaarschriften lopen te lang

Bij 75% van de 457 bezwaarschriften die de gemeente Coevorden in de jaren 2007 tot en met 2010 ontvangen heeft, deed zij er langer over om tot een beslissing te komen dan wettelijk toegestaan is. Het gemeentebestuur laat zich over de bezwaarschriften adviseren door een inhoudelijk onafhankelijke commissie. De meeste vertraging treedt op in de fase dat deze commissie het bezwaarschrift behandelt. Zij slaagde tussen 2007 en 2010 slechts bij 6% van de zaken erin, om die snel genoeg af te handelen. De grootste verbetering is daarom te behalen in deze 'commissiefase'. De rekenkamercommissie betreurt het dan ook, dat de bezwaarschriftencommissie zich afzijdig opstelt bij de discussie over de verbetering van de bezwaartermijnen die dit rapport wil stimuleren. Onafhankelijkheid betekent niet afzijdigheid.

Dit onderzoek richtte zich overigens alleen op de gewone bezwaarschriften, niet op bezwaren tegen WOZ- en OZB-beschikkingen, die ambtelijk afgehandeld worden.

.

.

plannen:

.

verslaglegging: