Rapporten 2010

In 2010 zijn de volgende rapporten verschenen:

Rapport vervolgonderzoek naar de bouwvergunningverlening

De Rekenkamercommissie Coevorden heeft gedurende 2007-2008 onderzocht in hoeverre de gemeente Coevorden aanvragen voor bouwvergunningen doeltreffend en klantvriendelijk behandelt. De uitkomsten van dit onderzoek waren zeer positief. De gemeenteraad heeft het onderzoeksrapport eind 2008 behandeld. Bij de behandeling toonde de raad zich overtuigd door de positieve uitkomsten. Tegelijk vroeg hij zich echter af, in hoeverre die goede resultaten in overeenstemming zijn met aanvragers die zich melden bij politieke partijen en die zeggen hardnekkige problemen te ondervinden in hun bouwaanvraagprocedure. Daarom heeft een raadsmeerderheid via een motie gevraagd aan de Rekenkamercommissie Coevorden om aanvullend onderzoek te doen.

Nazorgonderzoek eerdere rapporten

Rapport "Veel wel, een deel nog niet"
De gemeenteraad van Coevorden heeft sinds 2007 zes rapporten van de Rekenkamercommissie Coevorden behandeld. Daarbij kan de raad de aanbevelingen uit die rapporten overnemen en het college van burgemeester & wethouders opdragen, om ze uit te voeren. De rekenkamercommissie heeft aan het eind van deze raadsperiode in kaart gebracht, in hoeverre het college van B&W en het ambtelijk apparaat bij de eerste vier rapporten daadwerkelijk de aanbevelingen uitgevoerd hebben die de raad overgenomen had. Dan blijkt dat de voortgang daarin één maal onvoldoende is en merendeels goed. Dat concludeert de Rekenkamercommissie Coevorden in haar rapport

"Veel wel, een deel nog niet (Uitvoering van raadsbesluiten over rekenkamerrapporten 2006-2009)".

Het gaat om de volgende rapporten:

De rekenkamercommissie heeft twee zaken onderzocht:

  • wanneer en in hoeverre zijn de overgenomen aanbevelingen daadwerkelijk door het ambtelijk apparaat ingevoerd?
  • in hoeverre is het effect gerealiseerd dat deze aanbevelingen beoogden?