Rapporten 2009

In 2009 zijn de volgende rapporten verschenen:

Rapport industriehaven Coevorden (ROC)

De Rekenkamercommissie Coevorden heeft haar zesde onderzoek afgerond. Dit onderzoek richt zich op het besluit tot aanleg en de toekomstperspectieven van de haven op het Regionaal OverslagCentrum (ROC) te Coevorden en op de risico's die de gemeente daarbij loopt.

.

Rapport kaderstelling gemeenteraad

De Rekenkamercommissie Coevorden heeft op 14 april 2009 haar rapport over de kaderstellende rol van de raad aan de voorzitter van de raad (burgemeester Bert Bouwmeester) aangeboden. In dit rapport, getiteld 'Een goede raad. De kaderstellende rol van de Coevorder gemeenteraad' concludeert de rekenkamercommissie dat de kwaliteit van de kaderstelling door de Coevorder gemeenteraad overwegend goed is en bovendien een stijgende lijn vertoont, zowel in kwantiteit als in kwaliteit. De raad zou alleen beter moeten kiezen wat ze wil en wanneer.

.

Rapport Privatisering Sportaccommodatie


De Rekenkamercommissie Coevorden heeft op 17 februari 2009 het rapport aan de voorzitter van de gemeenteraad aangeboden. De gemeente Coevorden heeft sinds de herindeling van 1998 de ambitie gehad om sportaccommodaties te privatiseren. Zij heeft die ambitie niet in beleid uitgewerkt, of in de praktijk waargemaakt. Er zijn sinds dat moment maar twee van de tientallen gemeentelijke sportaccommodaties geprivatiseerd (CTC en Bosbad Noord-Sleen). De ambitie om te privatiseren lijkt verloren. De rekenkamer doet in het rapport zes aanbevelingen ter verbetering. Het onderzoek naar de gemeentelijke privatisering van sportaccommodaties is op voorstel van meerdere raadsfracties uitgevoerd.