Rapporten 2008

In 2008 zijn de volgende rapporten verschenen:

.

Rapport Verlening bouwvergunningen
De rekenkamercommissie Coevorden heeft het onderzoek afgerond naar de verlening van bouwvergunningen door de gemeente Coevorden. Het rapport is op 8 april 2008 aan de gemeenteraad aangeboden.
De belangrijkste conclusies zijn dat de gemeente bouwaanvragen klantgericht en effectief afhandelt. Klanten zijn tevreden en de afhandeling van de aangevraagde bouwvergunningen duurt duidelijk korter dan de gemeente er volgens de wet over mag doen. Op een aantal onderdelen is verbetering mogelijk. Vooral de afwikkeling van bezwaren door de bezwaarschriftencommissie duurt te lang.

.