Rapporten 2007

In 2007 zijn de volgende rapporten verschenen:

.

Rapport inkoop
Het rapport inkoop betreft een onderzoek naar de inkoop en de aanbestedingen door de gemeente Coevorden. Het rapport is aan de gemeenteraad aangeboden op 2 juli 2007.
De belangrijkste conclusies zijn, dat bij de gemeente Coevorden inkoop als vak geen aandacht heeft gekregen. Inkoop is versnipperd, inkoopbeleid is er nauwelijks en inkoop wordt niet centraal gecoördineerd. Hierdoor laat de gemeente Coevorden zeer waarschijnlijk geld liggen en loopt daardoor juridische en financiële risico's. De rekenkamer heeft dan ook de aanbeveling gedaan om de gemeentelijke inkoop te verbeteren door de risico's in te perken en de inkoop beter te coördineren.

.

Zelfevaluatie
De rekenkamercommissie had zich in het Onderzoeksprogramma 2006-2007 voorgenomen, na anderhalf jaar haar eigen functioneren te evalueren. Dit onderzoek is gedaan door het externe bureau 'De Lokale Rekenkamer', om zo distantie en objectiviteit te garanderen.