Rapporten 2006

In 2006 zijn de volgende rapporten verschenen:

.

Rapport Bestuursprogramma
De Rekenkamercommissie Coevorden heeft als eerste het gemeentelijke Bestuursprogramma ‘Coevorden werkt 2006-2010' onderzocht - het ‘regeerakkoord' van het college van burgemeester en wethouders. De rekenkamer concludeerde dat de gemeenteraad en het college hiermee de grote lijnen van de gemeente Coevorden goed kunnen sturen. In vergelijking met 19 andere gemeenten scoorde Coevorden hierbij erg goed. Bij dit onderzoek hoort ook een algemene handreiking, hoe dergelijke bestuursprogramma's opgesteld kunnen worden.