Zelf een voorstel doen voor een onderzoek

De Rekenkamercommissie van de gemeente Coevorden is altijd op zoek naar onderwerpen voor onderzoek. Uw hulp kunnen we daar goed bij gebruiken. Inwoners, organisaties, raadsfracties en gemeentelijke bestuursorganen in de gemeente kunnen een voorstel voor een onderzoek doen. Wat doet de gemeente niet goed? Wat doet zij goed, maar kan beter? De rekenkamer gebruikt uw inbreng om te bepalen, waarnaar zij in het komende jaar onderzoek zal doen. Als u een idee heeft, laat het ons vooral weten.

De keuze voor een voorstel
Er moet een duidelijke aanleiding zijn om een onderwerp te onderzoeken. De Rekenkamer beoordeelt of het voorstel past binnen de doelstelling en of er voldoende bestuurlijk of maatschappelijk belang is. Het gaat dus niet over zaken die een persoonlijk belang betreffen.
Alle voorstellen worden bekeken aan de hand van een aantal criteria. Deze criteria zijn officieel vastgelegd in artikel 4 van het reglement van orde.
De verschillende criteria zijn:
1. het onderwerp moet leiden tot een onderzoek dat bijdraagt aan de missie en taak van de 
    rekenkamercommissie;
2. het onderwerp heeft substantieel financieel, bestuurlijk en maatschappelijk belang;
3. er is sprake van een beredeneerde twijfel: een onderbouwd vermoeden dat er sprake kan zijn van een
    falen;
4. er is sprake van een risico: gebrekkige uitvoering heeft relatief ernstige financiële of maatschappelijke
    gevolgen;
5. de meerwaarde van een onderzoek door de rekenkamercommissie (in plaats van een ander gremium)
    moet duidelijk zijn;
6. het onderwerp moet voor de rekenkamercommissie haalbaar zijn en passen binnen haar financiële en 
   organisatorische mogelijkheden.

Hoe doet u een voorstel?
Heeft u een concreet idee voor een onderzoek? Vul dan de vragenlijst in. Bij de vragenlijst staat ook een toelichting over hoe u het formulier kunt invullen. U kunt uw onderwerpen voor onderzoek ook op papier aanleveren: 'Onderzoeksvoorstel op papier'. Als u een voorstel doet, dan is het verstandig om uw voorstel te onderbouwen met de bovenstaande criteria. Het verheldert voor de Rekenkamer het belang van uw voorstel.