Inspreekrecht

U wilt iets kwijt aan de gemeenteraad?

Dat kan! U kunt gebruik maken van het inspreekrecht in de commissievergadering.

U  kunt zich voor aanvang van de vergadering melden bij de raadsgriffier, via email: griffie@coevorden.nl of via tel. nr. 14 0524.

Ook kan er worden ingesproken over onderwerpen die niet op de agenda staan. We vragen u hiervan melding te maken bij de raadsgriffier 24 uur voor aanvang van de vergadering.

 

De raad biedt u tevens de mogelijkheid om voorafgaande aan de commissievergadering tussen 19.00 en 19.30 uur op een informele wijze bij te praten met de raadsleden onder het genot van een kop koffie.