Inspreekrecht

U wilt iets kwijt aan de gemeenteraad?

Dat kan! U kunt gebruik maken van het inspreekrecht in de commissievergadering.

U  kunt zich voor aanvang van de vergadering melden bij de raadsgriffier, via email: griffie@coevorden.nl of via tel. nr. 14 0524.

Ook kan er worden ingesproken over onderwerpen die niet op de agenda staan. We vragen u hiervan melding te maken bij de raadsgriffier 24 uur voor aanvang van de vergadering.

Vergadering wordt live uitgezonden

Als u gebruik maakt van het inspreekrecht weest u zich er dan van bewust, dat openbare commissievergaderingen - evenals raadsvergaderingen - live worden uitgezonden op Internet. De video-opnamen van de vergaderingen worden na afloop opgeslagen op de website van de gemeenteraad en zijn voor een ieder toegankelijk. Wij zijn op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht u hierop te wijzen.

De raad biedt u tevens de mogelijkheid om voorafgaande aan de commissievergadering tussen 19.00 en 19.30 uur op een informele wijze bij te praten met de raadsleden onder het genot van een kop koffie.