Medewerkers griffie

De medewerkers van de gemeente vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris/algemeen-directeur. De griffiemedewerkers vallen echter rechtstreeks onder de gemeenteraad, die de medewerkers ook benoemt en ontslaat. De griffie staat dus los van de gemeentelijke organisatie, maar werkt daar uiteraard wel nauw mee samen. Het griffie- en raadswerk kan niet worden uitgeoefend zonder de inbreng van de ambtelijke organisatie.

De griffie bestaat uit de griffier, mevrouw Tineke Kuipers, de plv. griffier, de heer Johan Kok en  mevrouw Astrid Gerrits, commissiegriffier/griffiemedewerker.

 

Griffie-Tineke-Kuipers

Tineke Kuipers, griffier
Taken:

  • eerste adviseur van de gemeenteraad;
  • verzorgt de voorbereidingen en verslagleggingen van de vergaderingen van de gemeenteraad en de commissie;
  • aanspreekpunt voor de raad voor inwoners, organisaties en bedrijven;
  • leiding geven aan de griffie.

Telefoon: 14 0524
E-mail: t.kuipers@coevorden.nl

 

 Griffie-Johan-Kok-2

Johan Kok, plv. griffier
Taken:

Telefoon: 14 0524
E-mail: j.kok@coevorden.nl

Griffie-Astrid-Gerrits

Astrid Gerrits, griffiemedewerker/commissiegriffier

Taken:

  • administratieve en organisatorische ondersteuning
  • verslaglegging commissievergaderingen
  • aanspreekpunt voor alle correspondentie voor de raad
  • beheer Raads Informatie Systeem

Telefoon: 14 0524
E-mail: a.gerrits@coevorden.nl