Griffie

De griffie ondersteunt en adviseert de raad bij de uitoefening van zijn functies. Ze verzorgt de voorbereiding en de verslaglegging van de vergaderingen. De griffie bereidt ook hoorzittingen en werkbezoeken van de raad voor en verzorgt de voorlichting vanuit de raad. Bij de griffie kunt u terecht met al uw vragen over de gemeenteraad en de vergaderingen. Ook de post voor de gemeenteraad gaat via de griffie.

Medewerkers griffie

De griffie bestaat uit drie medewerkers: de griffier, de plv. griffier en de commissiegriffier/griffiemedewerker.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie. Dit kan over van alles gaan: u wilt iets onder de aandacht brengen bij de raad, over uw woonomgeving of over een besluit dat de raad gaat nemen. Ook als u wilt inspreken, kunt u contact opnemen met de medewerker van de griffie.

Contactgegevens

De griffie is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 - 16.30 uur en vrijdags van 8.30 - 12.00 uur.

Postadres: Postbus 2, 7740 AA Coevorden
Bezoekadres: Kasteel 1, 7741 GC Coevorden
Telefoon: 14 0524
E-mail: griffie@coevorden.nl.