Uitzending

Welkom op de website van de gemeenteraad van Coevorden. Hier vindt u alle informatie over de gemeenteraad, zoals vergaderdata, vergaderstukken en het raadsarchief.
Bekijk het vergaderrooster 2020 en vergaderrooster 2021

Raad op straat

Geslaagde mini-klimaatconferentie  

 

Op donderdag 22 oktober namen zo’n 120 inwoners deel aan de mini-klimaatconferentie. De gemeenteraad organiseerde de conferentie. Het was voor de raad de aftrap om de komende maanden met inwoners in gesprek te gaan over klimaatverandering. Locatie was De Fabriek aan de Sint Jansstraat in Coevorden, het tijdelijke Theater Hofpoort. Dertig deelnemers luisterden ter plekke naar een bevlogen weervrouw Helga van Leur en een paneldiscussie met inwoners waaronder raadsleden en leden van de Jongerenraad Coevorden. De overige 90 deelnemers volgden de conferentie via Youtube en Facebook. De reacties waren positief. Het discussiepanel bestond uit Ronald Lanjouw, bestuurslid van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn en betrokken bij het thema duurzaamheid, Julian Grobbe en Roy Derks van de Jongerenraad Coevorden en de raadsleden Jerry Stoker en Henk Bouwers. Zij vertegenwoordigden de Raadswerkgroep Duurzaamheid waarin ook Erik Bonkes, Lars Hoedemaker, Gilbert Mulder, Ton Soppe en Ruud Wilting deelnemen. Andries Ophof leidde de avond.

Zelf stappen zetten

Helga van Leur liet, aan de hand van de website www.laatunietverrassen.nl, zien wat de klimaatverandering voor inwoners in de gemeente Coevorden betekent.  Daarbij konden alle 120 deelnemers met hun smartphone reageren op een drietal stellingen. Voor het grootste deel van de deelnemers was het duidelijk. De mens heeft invloed op het klimaat en je kunt zelf stappen zetten om de klimaatverandering terug te dringen. Maar je kunt zelf ook aan de slag om zo goed mogelijk om te gaan met de steeds vaker voorkomende hitte, droogte en wateroverlast.

Ook ondernemers
Wat de inwoners daarin belangrijk vinden en wat zij daar voor over hebben, daarvoor willen de raadsleden de komende maanden de dorpen en wijken in om met inwoners in gesprek te gaan. Zij willen dat graag breed oppakken en geven aan ook graag ondernemers en scholen te willen betrekken. Op de facebookpagina ‘Raad op straat’ gaan zij de komende maanden hun ervaringen en de uitkomsten van die gesprekken delen.

Klimaatconferentie-22-okt-2020

 

De raad(scommissie) vergadert vanaf 16 juni 2020 weer fysiek 

Vanwege de maatregelen rondom  het coronavirus heeft de gemeenteraad de afgelopen tijd digitaal vergaderd. Ook inspraak van inwoners vond digitaal plaats.

Vanaf 16 juni 2020 vergadert  de raad weer fysiek in de raadzaal in het Hof van Coevorden. Insprekers zijn daarbij welkom. 

Voor publiek, pers, steunfractieleden en anderen is, in verband met de 1,5 meter maatregel, helaas geen ruimte. Geinteresseerden kunnen via  de livestream de vergadering volgen.  https://raad.coevorden.nl/Vergaderingen/Commissie/2020/16-juni/19:30 

Voor aanmelden en informatie over inspreken kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@coevorden.nl, o.v.v. uw telefoonnummer, of via telefoonnummer 14 0524

Leeswijzer
De gemeenteraad maakt onderdeel uit van het gemeentebestuur. Hoe dat bestuur in elkaar zit kunt u hier lezen.

Door in bovenstaande balk op Organisatie te klikken vindt u alle informatie over het raadswerk, zoals de samenstelling van de raad, de raadsorganen, het Reglement van orde en de griffie, die de raad adviseert en ondersteunt. 
Onder Vergaderingen vindt u alle informatie over komende en reeds gehouden vergaderingen van de raad.

Vergadering wordt live uitgezonden

Als u aanwezig bent bij een commissie- en/of raadsvergadering weest u zich er dan van bewust, dat openbare commissievergaderingen - evenals raadsvergaderingen - live worden uitgezonden op Internet. De video-opnamen van de vergaderingen worden na afloop opgeslagen op de website van de gemeenteraad en zijn voor een ieder toegankelijk. Wij zijn op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht u hierop te wijzen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de gemeenteraad kunt u contact opnemen met de raadsgriffie, het ondersteunend orgaan van de gemeenteraad van Coevorden:

Postadres: Postbus 2, 7740 AA Coevorden
Bezoekadres: Gemeentehuis, Kasteel 1, Coevorden
Tel.: 14 0524
E-mail: griffie@coevorden.nl

JongerenRaad Coevorden

Op 26 april 2016 heeft de JongerenRaad Coevorden zich gepresenteerd tijdens de raadsvergadering. De leden van de JongenRaad zijn allen tussen de 15 en 20 jaar oud. Zij wonen in de gemeente Coevorden of gaan er naar school. Zij zijn allen geïnteresseerd (geraakt) in de politiek.
U kunt de jongerenraad ook mailen. Klik hier voor JongerenRaad op Facebook.

Afbeelding vergroten laden...
 

Vergaderingen

Activiteiten kalender

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo
1 december 2020, er zijn geen activiteiten 2 december 2020, er zijn geen activiteiten 3 december 2020, er zijn geen activiteiten 4 december 2020, er zijn geen activiteiten Vandaag, 5 december 2020, er zijn geen activiteiten 6 december 2020, er zijn geen activiteiten
7 december 2020, er zijn geen activiteiten 8 december 2020, er zijn één of meerdere activiteiten 9 december 2020, er zijn geen activiteiten 10 december 2020, er zijn geen activiteiten 11 december 2020, er zijn geen activiteiten 12 december 2020, er zijn geen activiteiten 13 december 2020, er zijn geen activiteiten
14 december 2020, er zijn geen activiteiten 15 december 2020, er zijn geen activiteiten 16 december 2020, er zijn geen activiteiten 17 december 2020, er zijn geen activiteiten 18 december 2020, er zijn geen activiteiten 19 december 2020, er zijn geen activiteiten 20 december 2020, er zijn geen activiteiten
21 december 2020, er zijn geen activiteiten 22 december 2020, er zijn geen activiteiten 23 december 2020, er zijn geen activiteiten 24 december 2020, er zijn geen activiteiten 25 december 2020, er zijn geen activiteiten 26 december 2020, er zijn geen activiteiten 27 december 2020, er zijn geen activiteiten
28 december 2020, er zijn geen activiteiten 29 december 2020, er zijn geen activiteiten 30 december 2020, er zijn geen activiteiten 31 december 2020, er zijn geen activiteiten

Meer informatie

Altijd op de hoogte

Ontvang raadsnieuws per e-mail.

Wilt u op de hoogte blijven van één of meer onderwerpen, waarmee de raad zich bezig houdt?  Dan kunt u zich abonneren op e-mailnotificaties. U hoeft hiervoor alleen uw e-mailadres op te geven.

e-mailadres  

Kijk en luister naar de vergaderingen van de raad.

U kunt de vergaderingen van de raad rechtstreeks volgen. 

Vergadering gemist? Onder het menu Vergaderingen kunt u de betreffende vergadering vinden en terugzien.

Direct naar