Gemeenteraad Coevorden

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Welkom op de website van de gemeenteraad van Coevorden. Hier vindt u alle informatie over de gemeenteraad, zoals vergaderdata, vergaderstukken en het raadsarchief.
Bekijk het vergaderrooster 2021

Cursus Politiek Actief – Update met nieuwe data

De gemeenteraad van Coevorden organiseert dit voorjaar weer een cursus Politiek Actief.

Door Corona is de cursus uitgesteld, maar de cursus gaat nu definitief door. Het liefst fysiek maar als het niet anders kan digitaal.

 Doe mee en wordt politiek actief!

Met deze cursus wil de gemeente inwoners enthousiast maken om politiek actief te worden, bijvoorbeeld als lid van een politieke partij, in een adviesraad of als gemeenteraadslid. De cursus wordt verzorgd door de raadsgriffie van de gemeente Coevorden met ondersteuning van ProDemos, www.prodemos.nl.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Er zijn ook veel inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Ook daarvoor is de cursus zeer geschikt.

Hoe werkt de politiek?

Wat doet de gemeente? Welke plek heeft de gemeente in het bestuur van Nederland? Hoe werkt de besluitvorming binnen de gemeente? Wat doet een raadslid? Op deze vragen, en meer, krijgen deelnemers aan de cursus antwoord. Ook is er een training debatteren en zijn er ontmoetingen met politici en bestuurders uit de gemeente. Zo krijgen deelnemers ervaring uit de praktijk mee en trainen ze nuttige vaardigheden. Tot slot zijn de deelnemers aanwezig bij een vergadering van de gemeenteraad.

Programma en aanmelden

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten (19 mei, 26 mei, 1 juni en 9 juni) en het bijwonen van een raadsvergadering (17 juni). Naast theoretische kennis, verbeteren de deelnemers ook hun vaardigheden, zoals debatteren. Je kunt gratis aan de cursus deelnemen.

De cursus wordt gegeven in de raadzaal van de gemeente Coevorden. Als door de corona-maatregelen de cursus niet fysiek gegeven kan worden, wordt de cursus digitaal verzorgd.  Aanmelden voor de cursus Politiek Actief kan door een mailtje te sturen naar griffie@coevorden.nl

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martin Frensel, griffier a.i. Raadsgriffie gemeente Coevorden, email: m.frensel@coevorden.nl

Raad op straat

Geslaagde mini-klimaatconferentie  

Op donderdag 22 oktober namen zo’n 120 inwoners deel aan de mini-klimaatconferentie. De gemeenteraad organiseerde de conferentie. Het was voor de raad de aftrap om de komende maanden met inwoners in gesprek te gaan over klimaatverandering. Locatie was De Fabriek aan de Sint Jansstraat in Coevorden, het tijdelijke Theater Hofpoort. Dertig deelnemers luisterden ter plekke naar een bevlogen weervrouw Helga van Leur en een paneldiscussie met inwoners waaronder raadsleden en leden van de Jongerenraad Coevorden. De overige 90 deelnemers volgden de conferentie via Youtube en Facebook. De reacties waren positief. Het discussiepanel bestond uit Ronald Lanjouw, bestuurslid van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn en betrokken bij het thema duurzaamheid, Julian Grobbe en Roy Derks van de Jongerenraad Coevorden en de raadsleden Jerry Stoker en Henk Bouwers. Zij vertegenwoordigden de Raadswerkgroep Duurzaamheid waarin ook Erik Bonkes, Lars Hoedemaker, Gilbert Mulder, Ton Soppe en Ruud Wilting deelnemen. Andries Ophof leidde de avond.

Zelf stappen zetten

Helga van Leur liet, aan de hand van de website www.laatunietverrassen.nl, zien wat de klimaatverandering voor inwoners in de gemeente Coevorden betekent.  Daarbij konden alle 120 deelnemers met hun smartphone reageren op een drietal stellingen. Voor het grootste deel van de deelnemers was het duidelijk. De mens heeft invloed op het klimaat en je kunt zelf stappen zetten om de klimaatverandering terug te dringen. Maar je kunt zelf ook aan de slag om zo goed mogelijk om te gaan met de steeds vaker voorkomende hitte, droogte en wateroverlast.

Ook ondernemers
Wat de inwoners daarin belangrijk vinden en wat zij daar voor over hebben, daarvoor willen de raadsleden de komende maanden de dorpen en wijken in om met inwoners in gesprek te gaan. Zij willen dat graag breed oppakken en geven aan ook graag ondernemers en scholen te willen betrekken. Op de facebookpagina ‘Raad op straat’ gaan zij de komende maanden hun ervaringen en de uitkomsten van die gesprekken delen.

Klimaatconferentie-22-okt-2020

 

De raad(scommissie) vergadert vanaf 16 juni 2020 weer fysiek 

Vanwege de maatregelen rondom  het coronavirus heeft de gemeenteraad de afgelopen tijd digitaal vergaderd. Ook inspraak van inwoners vond digitaal plaats.

Vanaf 16 juni 2020 vergadert  de raad weer fysiek in de raadzaal in het Hof van Coevorden. Insprekers zijn daarbij welkom. 

Voor publiek, pers, steunfractieleden en anderen is, in verband met de 1,5 meter maatregel, helaas geen ruimte. Geinteresseerden kunnen via  de livestream de vergadering volgen.  https://raad.coevorden.nl/Vergaderingen/Commissie/2020/16-juni/19:30 

Voor aanmelden en informatie over inspreken kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@coevorden.nl, o.v.v. uw telefoonnummer, of via telefoonnummer 14 0524

Leeswijzer
De gemeenteraad maakt onderdeel uit van het gemeentebestuur. Hoe dat bestuur in elkaar zit kunt u hier lezen.

Door in bovenstaande balk op Organisatie te klikken vindt u alle informatie over het raadswerk, zoals de samenstelling van de raad, de raadsorganen, het Reglement van orde en de griffie, die de raad adviseert en ondersteunt. 
Onder Vergaderingen vindt u alle informatie over komende en reeds gehouden vergaderingen van de raad.

Vergadering wordt live uitgezonden

Als u aanwezig bent bij een commissie- en/of raadsvergadering weest u zich er dan van bewust, dat openbare commissievergaderingen - evenals raadsvergaderingen - live worden uitgezonden op Internet. De video-opnamen van de vergaderingen worden na afloop opgeslagen op de website van de gemeenteraad en zijn voor een ieder toegankelijk. Wij zijn op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht u hierop te wijzen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de gemeenteraad kunt u contact opnemen met de raadsgriffie, het ondersteunend orgaan van de gemeenteraad van Coevorden:

Postadres: Postbus 2, 7740 AA Coevorden
Bezoekadres: Gemeentehuis, Kasteel 1, Coevorden
Tel.: 14 0524
E-mail: griffie@coevorden.nl

JongerenRaad Coevorden

Op 26 april 2016 heeft de JongerenRaad Coevorden zich gepresenteerd tijdens de raadsvergadering. De leden van de JongenRaad zijn allen tussen de 15 en 20 jaar oud. Zij wonen in de gemeente Coevorden of gaan er naar school. Zij zijn allen geïnteresseerd (geraakt) in de politiek.
U kunt de jongerenraad ook mailen. Klik hier voor JongerenRaad op Facebook.

Vergaderingen

Activiteiten kalender

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo
1 april 2021, er zijn geen activiteiten 2 april 2021, er zijn geen activiteiten 3 april 2021, er zijn geen activiteiten 4 april 2021, er zijn geen activiteiten
5 april 2021, er zijn geen activiteiten 6 april 2021, er zijn geen activiteiten 7 april 2021, er zijn geen activiteiten 8 april 2021, er zijn geen activiteiten 9 april 2021, er zijn geen activiteiten 10 april 2021, er zijn geen activiteiten 11 april 2021, er zijn geen activiteiten
12 april 2021, er zijn geen activiteiten 13 april 2021, er zijn één of meerdere activiteiten Vandaag, 14 april 2021, er zijn geen activiteiten 15 april 2021, er zijn geen activiteiten 16 april 2021, er zijn geen activiteiten 17 april 2021, er zijn geen activiteiten 18 april 2021, er zijn geen activiteiten
19 april 2021, er zijn geen activiteiten 20 april 2021, er zijn geen activiteiten 21 april 2021, er zijn geen activiteiten 22 april 2021, er zijn geen activiteiten 23 april 2021, er zijn geen activiteiten 24 april 2021, er zijn geen activiteiten 25 april 2021, er zijn geen activiteiten
26 april 2021, er zijn geen activiteiten 27 april 2021, er zijn geen activiteiten 28 april 2021, er zijn geen activiteiten 29 april 2021, er zijn geen activiteiten 30 april 2021, er zijn geen activiteiten

Meer informatie

Altijd op de hoogte

Ontvang raadsnieuws per e-mail.

Wilt u op de hoogte blijven van één of meer onderwerpen, waarmee de raad zich bezig houdt?  Dan kunt u zich abonneren op e-mailnotificaties. U hoeft hiervoor alleen uw e-mailadres op te geven.

e-mailadres  

Kijk en luister naar de vergaderingen van de raad.

U kunt de vergaderingen van de raad rechtstreeks volgen. 

Vergadering gemist? Onder het menu Vergaderingen kunt u de betreffende vergadering vinden en terugzien.

Direct naar